هافبک گسترش قراردادش را فسخ کرد

هافبک تیم گسترش فولاد قراردادش را با این تیم فسخ کرد.