تعطیلی نیم ساعته فرودگاه بین المللی دبی

مقامات فرودگاهی امارات عربی متحده ، از تعطیلی نیم ساعته فرودگاه بین المللی دبی به دنبال پرواز یک هواپیمای بدون سرنشین در حریم هوایی آن خبر دادند.۱۳:۵۲ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۷ مهر