مسئول «پ ک ک» در استانبول بازداشت شد

رسانه های ترکیه از بازداشت مسئول «پ ک ک» در استانبول خبر دادند.۱۳:۵۴ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۷ مهر