رشد ۱۴۷ واحدی بورس

شاخص بورس امروز بیش از ۱۵۷ واحد افزایش یافت و به ۷۷ هزار و ۳۰۰ واحد رسید.۱۳:۵۳ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۷ مهر