جنگنده‌های نیروی هوایی ارتش بر فراز خلیج فارس رژه رفتند

انواع جنگنده‌های نیروی هوایی ارتش در بندرعباس و بر فراز خلیج فارس رژه رفتند.