نامزدهای سه بخش جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت اعلام شد

اسامی نامزدهای دریافت تندیس در بخش‌های کوتاه، مستند و جلوه‌گاه نور چهاردهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت اعلام شد.