متأسفانه رسانه آمریکایی تروریسم را با کلمه اسلام ترکیب کرده/ ایران در ذهن آمریکایی‌ها کشوری شیطانی معرفی شده

فعال رسانه‌ای آمریکا گفت: ایران در ذهن آمریکایی‌ها کشوری شیطانی و شرزا معرفی شده است و به عنوان تهدید خطرناک و جنگ‌خو تعریف شده است.