متأسفانه رسانه آمریکایی تروریسم را با کلمه اسلام ترکیب کرده/ ایران در ذهن آمریکایی‌ها کشوری شیطانی معرفی شده