افزایش جمعیت گربه های تهرانی و عواقب خطرناک آن

به گزارش ایران خبر، جمعیت گربه‌های تهران از جمعیت حدود ٢٨٠شهر کشور بیشتر است. گربه‌های تهران اگر دور هم جمع شوند، جمعیت‌شان از جمعیت ۶٨کشور جهان نیز بیشتر می‌شود، چراکه ‌سال گذشته برخی آمارها نشان ‌داد در تهران بیش از ٣٢٠‌هزار گربه زندگی می‌کنند.   با این وجود اما نوع برخورد با حیوانات سطح شهر […]