بازداشت ۵ نفر در اسپانیا، بلژیک و آلمان به ظن ارتباط با داعش و ترویج تروریسم

وزارت کشور اسپانیا امروز از بازداشت ۵ نفر در اسپانیا، بلژیک و آلمان به ظن ارتباط با داعش و ترویج فعالیت‌های تروریستی در این کشور خبر داد.