«پاپ فرانسیس» در مراسم دفن «شیمون پرز» شرکت نمی‌کند