عیادت فرزاد مجیدی از پورحیدری

سرپرست فصل گذشته استقلال به ملاقات پورحیدری رفت.