آیت‌الله نوری همدانی: سازش با کل دنیا؛ تفکری که نظام اسلامی را تهدید می کند

در عزاداری ها جلوی هر عملی که باعث اختلاف شیعه و سنی می شود گرفته شود. امروز نیاز اساسی ما حفظ وحدت بین مسلمانان و بویژه شیعیان و اهل سنت است.