تحرکات نظامی نیروهای سوریه دموکراتیک در حسکه؛ تسخیر «مرکده» در دستور کار

نیروهای سوریه دموکراتیک با پشتیبانی ائتلاف آمریکایی، عملیات نظامی در جنوب ریف حسکه را آغاز کرده اند تا شهرک مرکده را تحت سیطره خود بگیرند.