آبی پوشان در رستوران سرمربی/ آسیب دیگی جزئی مدافع چپ پای استقلالی ها

بازیکنان تیم فوتبال استقلال امروز ناهار را در رستوران سرمربی تیمشان صرف می کنند.