مظلومی:حذف فوتبال پنج و هفت نفره در مسابقات پارآسیایی به ضرر همه تیم ها است

رئیس فدراسیون نابینایان گفت:حذف فوتبال پنج و هفت در مسابقات پارآسیایی به ضرر همه تیم ها است چرا که پس از پارالمپیک تیم ها با آمادگی بیشتری می توانستند در این رقابت ها حاضر شوند