سرنوشت مبهم گزینه مد نظر استقلالی ها

شواهد نشان میدهد سرنوشت خلعتبری بازیکن مد نظر آبی ها در ابتدای فصل در هاله ای از ابهام قرار دارد .