وایکینگ‌ها بدون گربه به میدان نبرد نمی‌رفتند!

نتایج تحقیقات انجام شده توسط محققان موسسه تحقیقاتی «ژاک مونو» پاریس حاکی از آن است که وایکینگ ها در دوران لشگرکشی های طولانی نظامی، با خود گربه حمل می کرده اند.