حریم هوایی فرودگاه دبی برای دقایقی مسدود شد

حریم هوایی فرودگاه دبی صبح امروز با پرواز یک پهباد ناشناس بر فراز آن، به مدت تقریبا نیم ساعت مسدود شد.