استاندار خوزستان در تمرین فولاد

قرار است استاندار خوزستان امروز در تمرین فولادی ها حاضر شود و مشکلات این باشگاه را از نزدیک ببیند.