آغاز پیشروی عراقی‌ها به سمت "جزیره رمادی"

فرماندۀ عملیات الانبار، روز چهارشنبه از پیشروی نیروهای ارتش و عشایر برای آزادی “جزیره رمادی” از چنگ داعش خبر داد….