شیائومی با هدف توسعه کسب و کار، بیش از ۲۰۰۰ فروشگاه آفلاین تأسیس می کند