پیشی گرفتن کلینتون از ترامپ در جستجوی گوگل

نامزد ریاست جمهوری حزب دموکرات در جستجوی گوگل از رقیب جمهوری‌خواه خود پیشی گرفت.