١۶ هزار و ۵٠٠ کشته در حوادث رانندگی سال گذشته/ نقش موثر همیاران پلیس در پیشگیری از حوادث

جانشین پلیس راهور ناجا با اعلام کشته های حوادث رانندگی در سال ۹۴ گفت: طرح همیاران پلیس در کاهش سوانح رانندگی تاثیر چشمگیری داشته است.