ابلاغ دستورالعمل نظارت جامع در مدارس غیردولتی/ تحصیل بیش از ۳۵ درصد المپیادی‌ها در این مدارس

مدیر کل سازمان مدارس غیر‌دولتی از ابلاغ دستورالعمل نظارت جامع در این مدارس خبر داد.