کارنامه نتایج نهایی کنکور تا ساعت ۲۰ امشب منتشر می شود

مشاور عالی سازمان سنجش گفت:کارنامه نتایج نهایی کنکور سراسری تا ساعت ۲۰ امشب روی سایت سازمان سنجش قرار می گیرد.