بازگشت کرار به تمرینات گروهی (عکس)

هافبک عراقی تیم تراکتورسازی به تمرینات گروهی برگشت.