فضای کشور نباید از هم اکنون انتخاباتی شود

تولید و مهندسی پیام برای گفتمان های اقتصاد مقاومتی، ادامه مسیر پیشرفت علم وفناوری، تفکر انقلابی و سبک زندگی ایرانی اسلامی راهبرد اصلی رسانه ملی است.