فرونشست زمین در جنوب شرق تهران + فیلم

زمین‌های کشاورزی شهرستان پیشوای ورامین نشست کرد.