بنتلی بنتایگا دیزل، قدرتمندترین اس یو وی دیزلی جهان