دادکان اعلام کرد:/ تاکید آیت الله هاشمی به ساخت ورزشگاه

معاون تربیت بدنی دانشگاه آزاد توضیحاتی را درباره ساخت ورزشگاه دانشگاه آزاد ارائه کرد.