دادکان اعلام کرد:/ تاکید آیت الله هاشمی به ساخت ورزشگاه