برنج «طارم ایرانی» سر از قزاقستان درآورد

شرکت کشت و صنعت «آکتوبه» در استان «قیزیل آردا» قزاقستان در اقدامی ۲ هکتار از اراضی کشاورزی خود را به کشت برنج طارم ایرانی اختصاص داده است.