اختراع یک نوع بطری که آب را تصفیه می کند

به گزارش ایران خبر، این بطری‌ها موسوم به “بروک‌واتر” همچون بیوفیلتر Sylva با استفاده از فعال‌سازی کربن و سنگ‌های آتشفشانی متخلخل به طور طبیعی آب را تصفیه کرده و مواد مفید را به آب برمی‌گردانند.این طرح در نمایشگاه طراحی ۲۰۱۶ لندن ارائه شده است. بیوفیلتر Sylva اختراع اول بروک سیگال طراح و بوم شناس آمریکایی […]