حکم پرونده مرحوم کیارستمی هفته آینده ابلاغ می شود

رییس دادگاه بدوی سازمان نظام پزشکی از صدور حکم پرونده مرحوم کیارستمی خبر داد.