تقدیر از برگزیدگان چهارمین جشنواره ادبی «نسیم کلمات»

آیین اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان چهارمین جشنواره ادبی «نسیم کلمات» با رویکرد «همدلی» در سالن فرهنگسرای اخلاق برگزار می شود.