رزمایش بالگردهای هوانیروز در کرمانشاه + فیلم

رزمایش بالگردهای هوانیروز در کرمانشاه برگزار شد.