بررسی ویدیویی بازی FIFA 17

آیا بخش ورزشی الکترونیک آرتز توانسته به وعده‌های خود در قبال FIFA 17 عمل کند؟