تمایز بزرگ در استراتژی اپل و مایکروسافت

شاید در وهله نخست این گونه به نظر آید که مایکروسافت و اپل، دو غول بزرگ دنیای فناوری و IT در یک راستا گام بر‌می‌دارند و کارهای آنها بنا به یکسری از اصول مشخص و از پیش تعریف شده است. البته تا حد بسیاری این گونه نیز هست؛ اما این دو در استراتژی‌های خود به […]