مترجم گوگل در حد مترجمان انسانی هوشمند می‌شود

گوگل خدمات مترجم خود را با استفاده از فناوری هوش مصنوعی ارتقا داده و مدعی است هوشمند شدن این مترجم در حدی است که کیفیت آن را به اندازه ترجمه‌های انجام شده توسط انسان‌ها بهبود داده است.به گزارش ایتنا از فارس، خدمات جدید گوگل در این زمینه ترجمه عصبی ماشینی گوگل نام گرفته که با […]