واکنش ایران به اظهارات وزیر خارجه فرانسه

وزارت امور خارجه به اظهارات نسنجیده وزیر امور خارجه فرانسه در نشست اخیر شورای امنیت در خصوص سوریه واکنش نشان داد.