کشورهای عضو اتحادیه اروپا در تلاش برای در پیش گرفتن مسیر برکسیت

یک قانونگذار فرانسوی اعلام کرد همه کشورهای اتحادیه اروپا مسیر برکسیت را در پیش خواهند گرفت.