حماس: مرگ «شیمون پرز» آغاز دوره جدیدی از ضعف اسرائیل است

جنبش مقاومت حماس ضمن ابراز شادی از مرگ رئیس پیشین رژیم صهیونیستی، آن را آغاز دوره جدیدی از ضعف اسرائیل عنوان کرد.