پاپ ازسرگیری خشونت‌ها در سوریه را محکوم کرد

رهبر کاتولیک‌های جهان امروز ضمن محکوم کردن ازسرگیری خشونت‌ها در سوریه، خواستار حفاظت از غیرنظامیان ساکن شهر حلب شد.