ترکیه از چشم سرمایه گذاران خارجی افتاد

در پی کاهش رتبه اعتباری ترکیه از سوی موسسات اعتبار سنجی جهانی، ارزش لیر در بازار استانبول ۰.۹ درصد کاهش یافت.۱۴:۳۲ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۷ مهر