چه کسی از شهید حسن شاطری خواست نامش را تغییر دهد؟

«مهندس سلطان اسعد»، معاون شورای اجرایی حزب الله لبنان در کتاب «معمار محبت» می‌گوید: «سیدحسن نصرالله، دبیر کل حزب‌الله لبنان کسی بود که مسئله تغییر نام حسن شاطری را مطرح کرد و پیشنهاد داد تا به مردم با نام دیگری غیر از حسن شاطری معرفی شود. مهندس هم بلافاصله پذیرفت و نام «حسام خوشنویس» برگزیده […]