بهسازی جاده مرگ ۸ ساله شد!

از سال ۱۳۸۷ که کلنگ بزرگراه تبریز – اهر به زمین زده شد، تاکنون که حدود هشت سال از آن زمان گذشته، هنوز سرنوشت یکی از خطرناک‌ترین جاده‌های ایران نامشخص است؛ جاده‌ای که مسافران محلی از آن به جاده مرگ یاد می‌کنند.