ما دیگر وابسته به تجهیزات مستشاران خارجی نیستیم + اینستاپست

محسن رضایی در صفحه اینستاگرامش از قدرت نظامی امروز ایران سخن گفت.