می دانستم طاهری نمی آید من هم نمی رفتم/ کسی حق ندارد بگوید کجا بروم!

علی پروین در خصوص اخبار منتشر شده از سوی باشگاه پرسپولیس مبنی بر قانونی نبودن این مراسم گفت: من که از این گوشی‌ها ندارم که در آن برایم خبرهای اینترنتی بیاید، هیچ خبری هم از اطلاعیه پرسپولیس نداشتم.