قاسمی: سیاست‌های فرانسه بحران سوریه را پیچیده و وخیم کرده است

وزارت امور خارجه به اظهارات نسنجیده وزیر امور خارجه فرانسه در نشست اخیر شورای امنیت در خصوص سوریه واکنش نشان داد.